: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <body> </body>