รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
(16 ต.ค. - 27 ต.ค. 2560)




รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
(7 ส.ค. - 12 ก.ย. 2560)




รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
(21 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560)