รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561 )รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 3 มกราคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 )รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560 )รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2560 - 12 กันยายน 2560 )


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น